Synchro motor 15NT4(TS802E1) Featured

 

tokimec-synchro-motor

 

  Tokimec synchro motor 15NT4(TS802E1)

Used for: Gyrocompass Tokimec

Read 675 times